UKÁZKA PRACÍ

STAVEBNÍ PROJEKCE

Při praxi ve svém oboru jsem si uvědomila, jak je důležitá součinnost mezi jednotlivými složkami projekce- například, že bychom neměli samostatně řešit projekt domu a projekt zahrady. Celé dílo bude sloužit dobře svým obyvatelům jen tehdy, pokud mezi "stavební" a "zelenou" architekturou zachováme rovnováhu a funkční návaznosti.

Nejsem stavební architekt, ale při praxi v ateliéru zabývající se především stavební projekcí, jsem se naučila rozumět některým souvislostem a zásadám, které bychom měli v návrzích dodržovat.

V praxi zakázky na stavební projekci zprostředkovávám a ráda vám poradím zkušené architekty a stavební techniky, se kterými již dlouhodobě spolupracuji. Pokud vás mé nápady a vize např. u zahradních staveb osloví, ráda vám vypracuji studii stavby a spolupracující kolegové ji technicky rozpracují.